LM 422

LM 422 var minstigen i den nya serien av baklastare som presenterades 1966. På den här sidan återfinns information om denna relativt sällsynta modell.

Senast uppdaterad 2002-12-16

Åter till Baklastaren

Beskrivning

LASTMASKIN TYP LM 422.

Lasmaskin typ LM 422 är uppbyggd av chassi BM 400 samt lastaggregat av samma typ som för LM 218, med nedanstående modifieringar:

Bränsletanken är specialkonstruerad för LM 422 med bränslemätare som standard.

BM 400:s hyraulpump används endast för lastmaskinens hydraulstyrning, dessutom är urkopplingsanordningen plomberad.

LM 422 har 12" koppling av enkellamelltyp.

Svänghjulet är special för LM 422.

LM 422 är försedd med fram- och backlåda, vilken har utväxlingen 1:1 i båda riktningarna.

LM 422 har en speciell växellåda, denna har endast tre växlar och saknar backväxel. BM 400:s reduktionslåda finns kvar, så LM 422 har således 6 växlar i båda riktningarna.

Pinjonglagerhuset är tillverkat av segjärn.

LM 422 har grövre drivaxlar.

LM 422 har andra slutdrev, lager och drivaxelrör.

LM 422 har en ny princip för inshimsning av drivaxlarna, den korta axeln shimsas under brickan på axeländan och den långa axeln har försetts med justermutter och låsmutter innanför slutdrevet.

LM 422 är försedd med drivhjulsfälgar av nitad typ och 13.00-28/10 däck på drivhjulen.

LM 422 är försedd med en förstärkt styraxel av samma utförande som för BM 350 skogsutförande (spårvidd 1530 mm).

LM 422 har utrustats med hydraulstyrning av samma typ som på LM 218 (styrtryck ca 40 kp).

LM 422 är försedd med en speciell styraxelupphängning.

Lastaggregatets hydraulsystem är samma som LM 218 med undantag av några smärre förändringar.

Lastaggregatets hydraulpump är av typ Plessy A120 X, kapacitet ca 70 lit./min. vid 1500 r/m, öppningstrycket skall vara 58 - 60 kp/cm².

Hyraulcylindrarna är kortare än på LM 218. Kolvar och tätningar är gemensamma.

LM 422 saknar magnetfilter på hydraulsystemets returledning men har istället ett textilfilter monterat på returledningen inne i hydrauloljetanken.

LM 422 är försedd med samma instrumentbräda om LM 620.

Källa: Ett odaterat dokument i en BM servicepärm. Antagligen från 1966.


Specifikation

Specifikation BM VOLVO LM 422


Broschyrbilder

Källa: Broschyren "EN NY BM-VOLVO LASTARE, BM-VOLVO LASTMASKIN LM 422" antagligen från 1966.


Åter till Baklastaren

Copyright ©: